Our Team

Our Directors

Vishal Phandat

Founder & Director

Sagar Baviskar

Founder & Director

Our Team

Mayur Upasani

Franchise Partner ( NASHIK )

Sandesh Pawaskar

Business Partner

Aditya Deshmukh

Franchise Partner ( MUMBAI )

Bharat Gada

Business Associate

Leena Gada

Business Associate

Swapnil Bavadhankar

Business Associate

Raj Deshpande

Technical Head

Akshay Salunkhe

Software Development Manager

Vaibhav Dharme

Web - Manager

Neha Bhor

Wordpress Developer

Randhir Kumar

Wordpress Developer

Ratnesh Sonar

Wordpress Developer

Nitin Kohad

Web Designer

Hema Gaikwad

Web Designer

Moreshwar Sawant

Graphic Designer

Sandeep Gavas

Seo Manager

Rajas Patil

Junior Seo Analyst

Sukruta Khatal

Junior Seo Analyst

Viraj Parab

Social Media Analyst

Sonal Baviskar

Content Writer

Shruti Gavas

Customer Support Manager

Madhavi Upasani

Customer Support

Sunita Phandat

Accounts